Aanvullende mogelijkheden

De Crisiskaart

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen? De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen. Lees hier meer over de Crisiskaart.

 

Het Gemoedsrustplan

Het Gemoedsrustplan is een verzameling van persoonlijke documenten waarin u uw wensen en gedachten over uw toekomst vastlegt. Daarbij zitten ook praktische zaken als toegangscodes voor social media, uw bank- en verzekeringsgegevens en adressenlijsten van uw vrienden en kennissen. U maakt de documenten op het moment dat het u uitkomt. Daarna worden de documenten opgeslagen in een digitale notariskluis. Op het moment dat u dat wenst, kunnen de gegevens vrijgegeven worden aan door u aangewezen personen. In nood situaties weten uw vertrouwenspersonen dus wat uw wensen zijn. Lees hier meer over het Gemoedsrustplan. Bekijk hier een animatiefilm van het Gemoedsrustplan.

 

De Hulpkaart

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het best met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. Dat kunnen heel simpele dingen zijn zoals rustig blijven, dingen herhalen of iemand even de gelegenheid geven om tot zichzelf te komen. Maar het kan ook over zorg gerelateerde onderwerpen gaan, zoals medicijnen of om heel praktische zaken zoals de zorg over kinderen of huisdieren. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de kaarthouder vertrouwt en die kan helpen. Zo weet iedereen die de Hulpkaart leest meteen wat te doen, zodat zaken niet onnodig uit de hand lopen. Lees hier meer over de Hulpkaart.

 

Digitaal Nalaten

De dienst Digitaal Nalaten van SeniorWeb geeft informatie over de digitale nalatenschap en is gratis voor SeniorWeb-leden. De informatie is verdeeld over twee richtingen: Zelf regelen en Nabestaanden. Lees hier meer over Digitaal Nalaten.

 

Behandelpaspoort

In het Behandelpaspoort kunt u uw wensen invullen en opschrijven in uw eigen woorden. Ook kunt u bijvoorbeeld beschrijven wat belangrijk voor u is en hoe u in het leven (en ten opzichte van ziektes) staat. Daarnaast kunt u aangeven wie de personen zijn die gebeld moeten worden als u zelf niet in staat bent om goed te communiceren. Het paspoort kunt u in ondertekende vorm ook gebruiken als ‘wilsverklaring’. Het Behandelpaspoort heeft het formaat van een ‘echt’ paspoort, zodat u het makkelijk bij u kunt dragen. Eventueel in het opbergmapje dat u erbij kunt bestellen. Lees hier meer over het Behandelpaspoort.

 

Een “Komma”

Een Komma is een door een uitbehandelde ouder gecreëerd  houten kistje met daarin een professioneel opgenomen portret en drie wenskaarten met een persoonlijke boodschap voor het kind. Dit portret staat ook op de beveiligde server van Stichting Komma zodat nabestaanden deze altijd later bij de stichting kunnen opvragen. Het portret wordt door een professionele interviewer afgenomen en geschoten en er zal altijd een voorgesprek plaatsvinden waarin de ouder kan aangeven waar hij of zij het juist wel of niet over wil hebben.  Lees hier meer over het creëren van een Komma.