Zelf regisseren en registreren

Stichting regelen geeft rust

Meer over ons

Onze missie

genegenheid
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

DE STICHTING REGELEN GEEFT RUST

De stichting Regelen geeft Rust heeft zich als doel gesteld ervoor te zorgen dat persoonlijke wensen en gedachten van individuele personen vastgelegd worden. Doel daarvan is dat als iemand in een kwetsbare situatie terechtkomt de naasten en de hulpverlenende instanties zicht hebben op die persoonlijke wensen en gedachten op het gebied van financiën en zorg en welzijn. De hulp kan daardoor veel specifieker en sneller afgestemd worden op de persoonlijke wensen van de betreffende persoon.

Wij zijn er van overtuigd dat door wensen en gedachten vast te leggen (regelen) er rust ontstaat voor jezelf en alle betrokkenen. Als je dit niet doet zal de onrust altijd in je achterhoofd blijven spelen.

Waarom een stichting

Maatschappelijk kader

01

Onze levensverwachting

De afgelopen decennia is de gemiddelde levensverwachting in Nederland fors toegenomen. Dat is goed nieuws zou je zeggen. Tot op zekere hoogte is dat zeker het geval. Ouder worden brengt echter ook de nodige problemen met zich mee. Zeker omdat het Nederlandse zorgsysteem de afgelopen jaren fors is gewijzigd. Zo zijn bejaardentehuizen volledig uit het straatbeeld verdwenen. Daarnaast wordt de zorg steeds zwaarder belast. Niet enkel door de vergrijzing maar ook door bijvoorbeeld de opkomst van virussen.

02

Zelfstandig wonen

Op dit moment gaat bestuurlijk Nederland ervan uit dat een oudere zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Pas als er gezondheidsproblemen ontstaan, is er een mogelijkheid om gebruik te maken van medische voorzieningen voor ouderen. Daarvoor moet echter wel eerst een lang en moeilijk traject van indicering doorlopen worden. Gevolg is dat er van de directe familie de nodige inspanning wordt verwacht om het leven van naasten zo aangenaam mogelijk te laten zijn in de zelfstandige woonomgeving.

03

Eigen regie

De transitie van het zorgsysteem – van gecentraliseerde zorg en regelgeving naar individuele zorg en lokaal maatwerk – vergt het nodige van ouderen zelf. Niet langer verzorgt de overheid de oude dag; de burger is daarvoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk en moet zelf de regie nemen over de eigen ondersteuning. En juist het zelf de regie nemen kan steeds moeilijker worden door wijzigende wetgeving en door onvoorziene gezondheidsproblemen.

Mijn vader is plotseling overleden. Als hij zijn wensen goed had vastgelegd, had ons dat heel veel tijd gescheeld. Hoor hier mijn verhaal.

Ingrid van Baarsen - Gemonde

Zelf regisseren en registreren

Hoe kunnen wij u helpen


Via deze quickscan krijgt u advies of u voldoende gegevens en gedachten heeft vastgelegd, voor uzelf en voor uw naasten.

Heeft u een testament?

echtpaar-samen

Levenstestament

Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.handen

Testament

Een testament is een hoogstpersoonlijk document waarin iemand schriftelijk vastlegt of laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen. Het testament kan zelf geschreven worden, een onderhandse akte, maar meestal wordt de uiterste wil door een notaris vastgelegd in een notariële akte.

16

Aanvullende mogelijkheden

Naast de wettelijk geregelde zaken (testament en levenstestament) kwamen wij de volgende aanvullende mogelijkheden tegen om uw wensen en gedachten te registreren:

 • Crisiskaart
 • Gemoedsrustplan
 • Hulpkaart
 • Digitaal Nalaten
 • Behandelpaspoort
 • Komma

Aarzel niet, neem contact met ons op voor meer grip op uw toekomst!

Stichting Regelen geeft Rust

Vragen over een goede en juiste registratie van uw wensen en gedachten?

  Uw focus op zelf regisseren en registreren​

  De helpende hand

  Interessante websites

  Lees verder op deze websites over hoe u elkaar kunt helpen.

  Updates van ons

  Het laatste nieuws

  Mooi artikel in FD Persoonlijk waarin onze boodschap weer eens op een andere manier wordt verwoord. HFD_20201031_1_048_011

  Goed dat er op brede schaal aandacht wordt besteed aan het goed vastleggen van je persoonlijke gegevens. Bij calamiteiten help je je …

  Carolien Hovenier heeft haar ervaringen met eierstokkanker vastgelegd in diverse aantekeningen. Daarvan heeft ze nu een boek gemaakt in de vorm van …

  Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. U moet nu zelf in het donorregister vastleggen of u uw organen na …