Zelf regisseren en registreren

Stichting regelen geeft rust

Meer over ons

Onze missie en doelstelling

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

De Missie van SRgR.nl

De Stichting Regelen geeft Rust (SRgR.nl) heeft als missie ervoor te zorgen dat persoonlijke wensen en gedachten van een ieder vastgelegd worden.
Dit zodat als iemand in een kwetsbare situatie terechtkomt de naasten en de hulpverlenende instanties zicht hebben op die persoonlijke wensen en gedachten op het gebied van financiën, zorg en welzijn.
De hulp kan daardoor veel specifieker en sneller afgestemd worden op de persoonlijke wensen.
Wij zijn er van overtuigd dat door wensen en gedachten vast te leggen (regelen) er rust ontstaat voor jezelf en alle betrokkenen. 
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

De Doelstelling van SRgR.nl

De doelstelling van de Stichting is om de boodschap uit de missie breed onder de aandacht te brengen binnen geheel Nederland.
Dit zal zorgen voor meer rust in de samenleving alsmede onder hulpverlenende instanties.
Met bestaande marktpartijen worden bewustwordingsprocessen opgestart en onderhouden. Bewustwording dat door zaken te regelen er zekerheid, duidelijkheid en rust ontstaat.
Het neveneffect zal zijn dat de steeds verdere verzwaring van de druk op hulpverlenende instanties hierdoor op deelgebieden ontlast zal worden.

Waarom een stichting

Maatschappelijk kader

01

Onze levensverwachting

De afgelopen decennia is de gemiddelde levensverwachting in Nederland fors toegenomen. Dat is goed nieuws zou je zeggen. Tot op zekere hoogte is dat zeker het geval. Ouder worden brengt echter ook de nodige problemen met zich mee. Zeker omdat het Nederlandse zorgsysteem de afgelopen jaren fors is gewijzigd. Zo zijn bejaardentehuizen volledig uit het straatbeeld verdwenen. Daarnaast wordt de zorg steeds zwaarder belast. Niet enkel door de vergrijzing maar ook door bijvoorbeeld de opkomst van virussen.

02

Zelfstandig wonen

Op dit moment gaat bestuurlijk Nederland ervan uit dat een oudere zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Pas als er gezondheidsproblemen ontstaan, is er een mogelijkheid om gebruik te maken van medische voorzieningen voor ouderen. Daarvoor moet echter wel eerst een lang en moeilijk traject van indicering doorlopen worden. Gevolg is dat er van de directe familie de nodige inspanning wordt verwacht om het leven van naasten zo aangenaam mogelijk te laten zijn in de zelfstandige woonomgeving.

03

Eigen regie

De transitie van het zorgsysteem – van gecentraliseerde zorg en regelgeving naar individuele zorg en lokaal maatwerk – vergt het nodige van ouderen zelf. Niet langer verzorgt de overheid de oude dag; de burger is daarvoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk en moet zelf de regie nemen over de eigen ondersteuning. En juist het zelf de regie nemen kan steeds moeilijker worden door wijzigende wetgeving en door onvoorziene gezondheidsproblemen.

Mijn vader is plotseling overleden. Als hij zijn wensen goed had vastgelegd, had ons dat heel veel tijd gescheeld. Hoor hier mijn verhaal.

Ingrid van Baarsen - Gemonde

Zelf regisseren en registreren

Hoe kunnen wij u helpen


Via deze quickscan krijgt u advies of u voldoende gegevens en gedachten heeft vastgelegd, voor uzelf en voor uw naasten.

Heeft u een testament?

laptop-4551026_1920

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf regie nemen door uw wensen en gedachten op eenvoudige wijze vast te leggen. De voor u belangrijke detailzaken die van essentieel belang kunnen zijn. Onderwerpen die misschien wel besproken zijn maar nog niet goed vastgelegd zijn.
Aan de hand van onderstaande websites bent u in staat om juist deze belangrijke zaken eenvoudig vast te leggen.

www.Gemoedsrustplan.nl www.Ondernemerstestament.nu

office-1209640_1920

Wat doet u samen met anderen?

Er zijn een aantal documenten die u zelf kunt opmaken maar waar u mede afhankelijk bent van andere personen of instanties die in voorkomend geval uw belangen moeten behartigen.

Deze documenten dienen dan ook besproken te worden met betreffende personen of instanties.

Tevens kan het zijn dat er aanvullende acties ondernomen moeten worden.

man-3126802_1920

Wat moet u anderen laten doen?

Een testament of levenstestament zijn veelal (voor de juridische onbetwistbaarheid) door de notaris opgemaakte documenten waarin u o.a. vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat u bij leven niet meer in staat bent bepaalde handelingen te verrichten en wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren.

Deze notariële akten zijn voor diverse instanties verplicht.

Aarzel niet, neem contact met ons op voor meer grip op uw toekomst!

Stichting Regelen geeft Rust

Vragen over een goede en juiste registratie van uw wensen en gedachten?

  Uw focus op zelf regisseren en registreren​

  De helpende hand

  Interessante websites

  Lees verder op deze websites over hoe u elkaar kunt helpen.

  Updates van ons

  Het laatste nieuws

  Graag wijzen we een ieder op onderstaand initiatief van de Hersenstichting. Klik voor de link naar de Hersenstichting

  Mooi artikel in FD Persoonlijk waarin onze boodschap weer eens op een andere manier wordt verwoord. HFD_20201031_1_048_011

  Goed dat er op brede schaal aandacht wordt besteed aan het goed vastleggen van je persoonlijke gegevens. Bij calamiteiten help je je …

  Carolien Hovenier heeft haar ervaringen met eierstokkanker vastgelegd in diverse aantekeningen. Daarvan heeft ze nu een boek gemaakt in de vorm van …

  Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. U moet nu zelf in het donorregister vastleggen of u uw organen na …

  Artsen wordt aangeraden om alert te zijn bij voormalige Corona patiënten. Er is namelijk grote kans dat het virus aanvullende gevolgen heeft …