Over ons

Meer over ons

De organisatie

kantoor-klein
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

De stichting regelen geeft rust

Rob van der Donk en Coert Donders zijn de initiatiefnemers, oprichters en mede-bestuurders van Stichting Regelen geeft Rust. Beiden hebben in privé, maar ook zakelijk, situaties meegemaakt waarvan het toch verstandig geweest zou zijn als er meer was vastgelegd.

Daarom hebben zij het initiatief genomen om de boodschap van de noodzaak van het vastleggen maatschappelijk breed onder de aandacht te brengen.

De Stichting is dan ook ontstaan vanuit een ideologie.

Rob en Coert zijn tevens eigenaren van NeBeK (Nederlands Executeurs en Bewindvoerders Kantoor).

De boodschap die Rob en Coert uitdragen is: Regelen geeft Rust.
De stichting Regelen geeft Rust is een stichting zonder winst oogmerk. Dit houdt in dat het doel niet is om winst te maken. Het is juist de bedoeling dat de boodschap van het goed en juist vastleggen van persoonlijke wensen en gedachten optimaal naar voren komt. Deze boodschap wordt zo vaak en zo breed mogelijk uitgedragen als in onze mogelijkheden ligt.

In het Corona-tijdperk zien we dat mensen plotseling afgesloten worden van directe naasten en dan blijkt het veelal lastig om persoonlijke wensen op tafel te krijgen. Hierdoor ontstaat er enorme onduidelijkheid en onrust bij diverse mensen en partijen.

Daarom is de Stichting opgericht om de mensen bewust te maken dat door zaken vast te leggen en dus te regelen er voor alle betrokkenen rust ontstaat. Met de stichtingsvorm kan samen met andere stichtingen en instellingen met gelieerde boodschappen gewerkt worden aan de landelijke kernboodschap; Regelen geeft Rust.