Over ons

Meer over ons

De organisatie

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

De stichting regelen geeft rust

De stichting Regelen geeft Rust is een stichting zonder winst oogmerk. Dit houdt in dat het doel niet is om winst te maken. Het is juist de bedoeling dat de boodschap van het goed en juist vastleggen van persoonlijke wensen en gedachten optimaal naar voren komt. Deze boodschap wordt zo vaak en zo breed mogelijk uitgedragen als in onze mogelijkheden ligt.

 

In het Corona-tijdperk zien we dat mensen plotseling afgesloten worden van directe naasten en dan blijkt het veelal lastig om persoonlijke wensen op tafel te krijgen. Hierdoor ontstaat er enorme onduidelijkheid en onrust bij diverse mensen en partijen.

 

Daarom is de Stichting opgericht om de mensen bewust te maken dat door zaken vast te leggen en dus te regelen er voor alle betrokkenen rust ontstaat. 

 

Met de stichtingsvorm kan samen met andere stichtingen en instellingen met gelieerde boodschappen gewerkt worden aan de landelijke kernboodschap; Regelen geeft Rust

Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur dat uit 3 personen bestaat. Momenteel betreft dit de volgende personen:

Raad van Advies

De stichting wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De leden van dit adviesorgaan geven gevraagd en ongevraagd advies over de invulling van het door de stichting beoogde doel. 

kantoor-klein