Coronapatiënten liggen soms urenlang alleen in een kamertje

Het plotseling oprukken van het Corona-virus en het daardoor snel geïsoleerd raken van personen (zelfs tot de dood toe) maakt de noodzaak van het goed vastleggen van persoonlijke wensen en gedachten pijnlijk duidelijk. Door registratie van uw gegevens en het eenvoudig ter beschikking stellen van die gegevens, hoeven situaties zoals die zich tijdens de Corona crisis voordeden in de toekomst niet meer plaats te vinden.

Lees verder …