Wat doet u samen met anderen?

connect-316638_1280

Wilsverklaringen (wel vrijwillig maar niet vrijblijvend)

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U kunt bijvoorbeeld opschrijven dat u geen reanimatie wilt als uw hart stil staat. U kunt ook opschrijven in welke situatie u uitzichtloos ondraaglijk lijdt en of u dan euthanasie wilt. Een wilsverklaring hoeft niet bij een notaris opgesteld of vastgelegd te worden. Een wilsverklaring wordt vrijwillig opgesteld maar wil de verklaring de juiste werking hebben dan zijn er vereisten waardoor het niet vrijblijvend is.

• Behandelverbod
In een verklaring behandelverbod geeft u aan wanneer u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld als u dit niet zelf kunt zeggen omdat u in coma ligt. Een arts moet dan doen wat u hebt opgeschreven. De arts moet dus wel vooraf bekend zijn met deze wilsverklaring.

• Verklaring niet-reanimeren
In een verklaring niet-reanimeren geeft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. Hiervoor kunt u ook een ketting met penning dragen waar dit op staat. Een arts of hulpverlener moet altijd luisteren naar een verklaring van niet-reanimeren. Maar ook hiervoor geldt dat de arts of hulpverlener wel bekend moet zijn met deze wilsverklaring. Een ketting met penning is dan een goed zichtbaar voor de arts of hulpverlener. Penningen zijn te bestellen via de Patiëntenfederatie Nederland. https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/niet-reanimerenpenning

• Schriftelijk euthanasieverzoek
In een verklaring euthanasieverzoek geeft u aan wanneer u zou willen dat een arts u helpt met sterven vanwege ondraaglijk lijden. Hiertoe moet u omschrijven wat voor u ondraaglijk lijden wil zeggen. Er is altijd overleg met de arts bij het opmaken van een verklaring euthanasieverzoek. Besef wel dat een arts niet verplicht is om euthanasie uit te voeren. Recht op euthanasie is in Nederland nog niet bij wet geregeld. In de wet (WTL) is wel geregeld dat een arts mag meewerken aan euthanasie. De arts moet dan wel alle zorgvuldigheidseisen uit de wet volgen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/zorgvuldigheidseisen

• Iemand aanwijzen die namens jou praat: de vertegenwoordiger
In een wilsverklaring is een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens u praat als u dat zelf niet meer kunt. Die persoon is uw vertegenwoordiger. Vertrouwen is essentieel. De vertegenwoordiger mag met de arts praten en medische beslissingen nemen. Dat mag alleen als u dit niet meer kan. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen als u dat zelf wil en bepaald hebt. Om te bewijzen dat de vertegenwoordiger bevoegd is zullen er bij diverse instanties volmachten afgegeven of opgemaakt moeten worden zodat met zekerheid vastgesteld is dat de door u aangewezen vertegenwoordiger ook formeel handelingen en beslissingen namens u mag verrichten.

• Medisch-wetenschappelijk onderzoek
U kan ook in een wilsverklaring aangeven of u mee wilt doen aan medisch onderzoek. Of dat u uw organen of weefsel wil afstaan na overlijden. Via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie Zo weten artsen, familie en naasten hiervan.

Inhoud wilsverklaring
Er zijn geen vaste regels over hoe een wilsverklaring opgesteld moet worden. Belangrijke punten zijn:
• Geef duidelijk aan wat u wil, zodat de arts niet kan twijfelen.
• Vermeld altijd de achternaam en voornamen op de documenten.
• Vermeld altijd de datum van het maken van de verklaring.
• Zet uw handtekening.
• Bespreek de verklaring met de arts. Doe dit regelmatig om actueel te blijven.
• Indien de wensen veranderen pas dan de verklaring aan, maak ze actueel en bespreek het met de betreffende partij die u benoemd hebt.